Settings
U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.
(0)

Voorwaarden voor deelname

Onze Partner Voorwaarden

  

hepros.de Affiliate Voorwaarden

1. Preambule
(1)
De partner op www.hepros.de is een dienst van de Vennootschap Heavenly Producten. Voor alle partnerlanden contracten gelden de volgende opdracht. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen. U bent geleid via de registratie voor de Partner erkend.


(2) verschillende voorwaarden van de deelnemers zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door hepros.de zijn vrijblijvend.

2. Conclusie
(1) Een overeenkomst na kennisgeving van de deelnemer door middel van de goedkeuring van Hepros gevestigd. De werknemers van Hepros zijn niet toegestaan om mondelinge onderpand of mondelinge garanties moeten worden gegeven aan die over de inhoud van het contract.

(2) Minderjarigen zijn niet in aanmerking komen voor deelname aan het Partnerprogramma uitgesloten.


3. Inloggen

Elke deelnemer moet Hepros door middel van een aanvraag om te registreren. Bij de registratie van de deelnemer de naam, met bedrijven met inbegrip van de vertegenwoordiging van de begunstigden, en het postadres (geen postbus), telefoon, fax en e-mailadres. De deelnemer heeft Hepros wijzigingen onmiddellijk wanneer geïnformeerd. Onjuiste informatie Hepros toestaan voor onmiddellijke beëindiging.

4. Partners
(1) deelnemers aan het partnerprogramma zijn partners. De partners adverteren via het circuit van hyperlinks voor het aanbod van Hepros. Daarvoor hebben zij een beloning ontvangen in overeenstemming met de volgende bepalingen.

(2) Deelname aan het Partnerprogramma is de partner voor gratis. De partners krijgen de keuze van de reclamemedia en ze kunnen gratis gebruik maken van de links op elk moment te verwijderen of te vervangen.


5. Varianten
(1) betalen de Partner hepros.de overeenstemming met de volgende termen voor elke scoren een van Hepros bepaald bedrag.

* Pay-per-sale:
Nominaal alleen klanten in de online shop van www.hepros.de binnen 2 uur na plaatsing daadwerkelijke afsluiting van de verkoop. De rating is een percentage van de waarde van de opdracht. Als de afgesloten contract nietig is of wordt ingetrokken of anderszins ongedaan worden gemaakt, heeft de Commissie geannuleerd.

(2) Het bedrag van de Commissie legt Hepros vastgesteld. Dit bedrag mag hepros.de op elk moment met een periode van drie dagen moeten worden gewijzigd.


6. Logging
and scoring
(1) hepros.de alle klikken bent aangemeld en geregistreerd statistisch. De registers zijn alleen de partners in het beschermde gebied op www.hepros.de beschikbaar.

(2) De reclame-partners zich inzetten voor de Hepros voorwaarde HTML-code op hun websites op de inzameling en het kappen van de websites van de partner volgende gebruiker is vereist (code eis). Hepros is de partner van de nodige technische aanpassingen via e-mail. De partners zijn verplicht om de uitvoering van eventuele wijzigingen onmiddellijk. De niet-installatie, verwijdering of manipulatie van de overname-code hepros.de recht tot onmiddellijke beëindiging.

(3) Voor de juiste overdracht en integratie van de Referers alleen is de partner verantwoordelijk is.

(4) De hepros.de gegeven HTML codes voor de links, banners, enz. kunnen worden gebruikt door de partners niet worden gewijzigd, indien Hepros geen toestemming heeft plaatsgevonden. In geval van wijzigingen Hepros is gerechtigd om beëindiging te spreken.

(5) De partners kunnen banner en foto materiaal van www.hepros.de gebruik slechts in de mate dat dit Hepros uitdrukkelijk schriftelijk. Bovendien is in het gebruik van het fotografisch materiaal geen Auteursrechten en verwijderd Hepros specifiek als een bron om te bellen.

7. Penalty
(1) Op de doelbewuste poging van een partner, door experimentele manipulatie (zie de voorbeelden in paragraaf 6) en dus ook de statistieken van de Hepros hem betalen bedragen te beïnvloeden, wordt een boete van EUR 5000,00 + BTW fällig.Gleiches van toepassing wanneer een bestaand contract vanwege uitgesloten gebruikers in het programma onder valse namen opnieuw deelneemt of pogingen om deel te nemen.

8. Uitbetaling
(1) Na de terugkeer periode van 4 weken aan het eind van elke maand, de betaling aan een bankrekening.

(2) Indien de maand beltegoed niet meer dan 25,00 EUR, zal worden betaald samen met de betaling van de volgende maand. Een terugkeer zal niet plaatsvinden. In geval van voortijdige beëindiging van de partner verliest het evenwicht in het voordeel Hepros als verschuldigd uitbetaling niet meer dan 25,00 EUR, anders is, is de uitbetaling met de volgende verklaring.

9. Defecten en garantie

Deelnemers krijgen van de prestaties en facturering direct worden geverifieerd. Zichtbare gebreken moet onmiddellijk worden gemeld schriftelijk aan Hepros klagen. Gebreken, die ook na zorgvuldig onderzoek niet direct worden ontdekt, worden onmiddellijk na de ontdekking Hepros schriftelijk.

10. Beëindiging
(1) De overeenkomst kan te allen tijde goed, met een termijn van drie werkdagen van tevoren.

(2) Het recht op buitengewone opzegging voor goed doel blijft onaangetast. De poging, die contractuele evaluaties te beïnvloeden Hepros recht tot onmiddellijke beëindiging. Dit geldt met name in massa zelfstandige klikken, het gebruik van misleidende links of illegale inhoud, spam, manipulatie of installatie van niet-detectie-codes, of onjuiste informatie. Verdere vorderingen tot schadevergoeding, en met name de bewering van een boete gem. Nr. 7 van dit contract en de positie van een strafrechtelijke klacht in ieder geval blijven voorbehouden.


11. Technische storingen
(1) Hepros zorgt voor de toegankelijkheid van de dienstverlening met 90% in de maandelijkse gemiddelde. Binnen deze tijd dat de nederzetting op Hepros gegarandeerd.

(2) Hepros is opzettelijke aanvallen door derden (hackers, virussen, DoS-aanvallen, enz.) naar de server en op het internet is niet verantwoordelijk.


12. Verboden inhoud
(1) zijn niet toegestaan voor het verzenden van ongevraagde e-mail reclame (spam), het gebruik van misleidende links en een indicatie van valse e-mailadressen, namen of gegevens.

(2) Hepros niet de inhoud van sites en is niet verantwoordelijk voor. De deelnemer heeft Hepros van alle schade die voortvloeit Hepros door een schending van dit recht zich duidelijk.

(3) Hepros in strijd is met deze contractuele verplichting tot onmiddellijke beëindiging van het contract.

(4) Hepros recht heeft op bepaalde websites van partners van deelname aan het Partnerprogramma uitsluiten.


13. Algemeen Beperking van aansprakelijkheid
Vorderingen tot schadevergoeding tegen Hepros zijn uitgesloten, tenzij opzettelijke of grovelijk nalatige handelingen of schending van een contractuele verplichting bestaat. Hetzelfde geldt wanneer de vervanging van indirecte schade of gevolgschade is vereist. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de te verwachten wanneer de overeenkomst is gesloten en voor typische gevallen dergelijke schade.

14. Tekst vorm
Hepros verklaringen en wijzigingen van het contract moet schriftelijk (e-mail, fax). Dit geldt ook voor de opheffing van het schriftelijk eis.

15. Privacybeleid
De gegevens van de deelnemers zijn afkomstig uit Hepros tot het beheer van de contracten en de communicatie binnen het Affiliate opgeslagen. Ze zijn alleen in het kader van het contract en is niet gebruikt, noch enige derden voor promotionele doeleinden.

16. Plaats van uitvoering, de bevoegdheid, Keuze van de wet
Prestaties voor alle verplichtingen en bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is, wat de aannemer voor een handelaar of een rechtspersoon van publiek recht die Meldorf. De contractuele relatie wordt geregeld door de wetgeving van Duitsland onder uitsluiting van het CISG.

17. Scheidbaarheid
Indien enig bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, de geldigheid van de overige voorwaarden.
Print deze pagina

   Terug